کاپیتان عبدالله حیدری زفره
مجله مدیران دوراندیش

کاپیتان حیدری

به وب سایت ما خوش امدید

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

کاپیتان حیدری

تیم مجرب

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مدیریت آپارتمانها

ما با بکارگیری قوانین و آیین نامه های اجرایی به شما کمک می کنیم
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

آداب معاشرت

با نگارش آداب معاشرت و با استفاده از رهنمون های شما فعالیت می کنیم
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مدیریت و سرپرستی

مدیریت امری اکتسابی است پس با همدیگر تجربیات را به اشتراک می گذاریم
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

سازمان و کارهای گروهی

ما با شما در موارد هیات های مدیره و هیات موسس صحبت می کنیم.

فرهنگ و آداب اجتماعی

ما ملتی غنی و با فرعنگی کهن  هستیم و ارزش ان را با هیچ گوهر گرانبها نمی توانیم هم سنگ بشمار آوریم
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

اقتصاد

موارد مالی و کنترل آن را با شما به مشارکت می گذاریم.

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

راه اندازی یک سیستم

برای حفظ و یا راه اندازی یک سیستم یک پارچه اداری ،سازمانی و گروهی صحبت می کنیم

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

خلاقیت

خلاقیت و ایده پردازی اساس هر اختراع ، موفقیت و پیشرفت است

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مدیریت شرکت در جلسات

جلسات محل تصمیمات در اداره یک سازمان و یا یک هبات مدیره است پس…

پوشش و لباس

ما با شما در موارد پوشش و لباس مناسب در مکانها صحبت می کنیم.

0%

موارد مجتمع های مسکونی

درج تمامی موارد بر گرفته از قانون تملک آپارتمانها و تجربیات اساتید در این زمینه

0+

موضوعات مدیریتی

ناگفته ها و گفته های مدیریتی فراموش شده

0%

آداب معاشرت

بکارگیری رسم و فرهنگ کهن ایرانی در ایجاد یک جامعه فرهنگی

تلفن پشتیبانی: 09393092240          از ساعت 8 الی 12 و از ساعت 15 الی 17

خوش امدید

منتظر نظرات شما هستیم

کاپیتان عبدالله حیدری زفره
کاپیتان عبدالله حیدری زفره