01 ژوئن

مهندسی کنترل کیفیت

فصل اول کنترل کیفیت چیست؟ در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته میشود که به درست کردن روشهایی مشغول است تا کارخانه بتواند به وسیله آن روشها از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روشها و سیستم ها معمولاً با همکاری با دیگر […]