LOADING...
کاپیتان
07 آگوست

 می خواهید یک مدیر باشید 1

مجله مدیران دوراندیش- کاپیتان عبدالله حیدری زفره

گاهی می خواهد در اموری همکاری ،تلاش و یا اثر گذار باشم . مجریان کار موصوف به من می گویند برای این کار تو خلق نشده ای و بعبارتی ساخته نشده ای!!!! و یا گاهی می گویند فکر می کنم این کار کار تونیست!!! حال باید در این اندیشه بود که چه کسی ؟ در چه موقعیتی؟ و در چه رتبه ای به ما این حرف را می زند ؟

امروزه هر کجا که ما قدم برمی داریم اولین پرسش انان این است که مدرک تحصیلی تان چیست؟ چه شغلی داشته و یا دارید؟ و قطعا تا سوال کننده براساس چواب های ما و هم تراز با تفکرمان ادامه بحث می نماید.

به نظر من شخصیت انسانها در برخورد با سایرین حتی با خانواده خود  یک فرمانده ، مدیر و یا یک مجری و فرمانبردارند.

که کارکتر یک فرد بنا به وراثت، تربیت خانوادگی وبسیار مهمتر امر آموزش بدست می آید.

ستوان
مجله مدیران دوراندیش- کاپیتان عبدالله حیدری زفره

حال از استایل و شخصیت من در چه نوعی است؟

  • ایا شایستگی های لازمه را دارم؟
  • خصوصیات اخلاقی لازمه ، تامل با دیگران و…. را دارم؟
  • دانش و مهارت کافی دارم؟
  • هدفی مشخص و توانایی ادامه کار حتی چالشهای پیش رو ، برخورد های سخت و ربرو با مراجع قضایی را دارم؟

اولین گام بجهت اینکه ما بهتر بتوانیم در بحث و گفتگوها همیشه موفق باشیم  آمادگی قبلی است.

  • اعتماد بنفس، شادی و امید به زندگی را به خود و اطرافیان هدیه کنیم.
  • رزومه ای از عملکرد خود آماده نماییم.
  • با تمرین مکرر تغییراتی در رفتار و ادبیات گفتاری خود ایجاد نماییم.
  • در پوشش و طریقه لباس خود ، بهداشت، زیبایی بازنگری کنیم.
  • در محیط زندگی حتی دکوراسیون تغییراتی مناسب با در آمد خود ایجاد کنیم.

 

قانون پانزده دقیقه را فراموش نکنیم و همیشه مراقب رقیبان و نظر تنگان باشیم.

Leave A Comment