LOADING...
کاپیتان
14 سپتامبر

عامل انحلال و سقوط گروه و مجموعه های دارای مدیریت

عامل انحلال و سقوط گروه و مجموعه های دارای مدیریت

مجله مدیران دوراندیش-کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مقدمه :

مدینه فاضله زیاد دور نیست این ما هستیم که مقصد را گم کرده و از آن دور می شویم بیاد داشته باشیم که چه زود دیر شد.(کاپیتان)

این نوشتار در رابطه با مدیریت مجتمع های مسکونی و بی سامانی در برخی از آنها بخدمت تان هدیه شده و قطعا می تواند در پاره از موارد مدیریتی برایتان خالی از ثمر نباشد از اینکه ما را همراهی می نمایید کمال تشکر را دارم .

فساد در مکانهای متفاوت به معانی مختاف تعریف شده است:

تباه شدن ، ضد صلاح ،به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی ،گزند و زیان ، ظلم وستم ، شرارت و بدکاری، خروج از اعتدال و به هم ریختگی(مانند نقصان در یک مجموعه ویا یک ساختمان که در نهایت بنیان آن از بین می رود).

از علامت قدرت طلبان فساد ، زیر سوال بردن و به سخره کشیدن امنیت ، آرامش مردم . همراه با ایجاد فساد در محیط و یک مجموعه (مانند اداره یک مجموعه زندگی و یا سازمانی)

از دیدگاه امام علی (ع):

سرنگونی جناح ها ، حزب ها و حکومت ها به چهار مورد است

 • اصول تضعیف و ضایع شود.(اصول در یک ساختمان امنیت، آرامش ، بهداشت ، کنترل ترددها ، حفظ اموال مردم و… اصول حاشیه ای مانند : خبرچینی ، غیبت ، دخالت های بی مورد ، بی دانشی ، خراب کردن بزرگان ، منابع مالی را صرف امورشخصی و غیر نمودن ، و….)
 • چسبیدن به مسائل حاشیه ای
 • افراد ناباب و بی دانش را بالا بردن و سمت دادن.
 • افراد با دانش و شایسته را ترد و بدنام کردن.
 • کارهای کوچک را به بزرگان و کارهای بزرگ را به افراد کوچک دادن(فرد دانا کار کوچک را در شان خود نمی داند و فرد کوچک اگر هم بخواهد کاری به انجام رساند بعلت عدم دانش ، قابلیت ، ظرفیت و توانایی قادر به پایان رساندن نیست).
 • سوء تدبیر و بی برنامه گی .
 • عبرت نگرفتن از سایرین و رویداها.
 • غرور ، تکبر و یکه تازی.

از موارد دیگر که اندیشمندان نام برده اند:

 • نداشتن تعهد مذهبی و اجتماعی .
 • پارتی بازی و قوم گرایی
 • عدم حفظ اسرار فردی و گروهی.
 • اسراف و ریخت پاش بیش از حد.
 • عدم وجود ناظر ، بازرس و ارزیاب.
 • دخالت ندادن مردم و شرکاء در امور.
 • عدم تمرکز قدرت در یکجا.
 • عدم مدیریت واحد و از هم گسختگی در هیات مدیره .
 • جاه طلبى و برترى جویى برخی از افراد مدیریتی .
 • تفویض اختیارات هیات مدیره به افراد دیگر بی مسئولیت.
 • حضور سود جویان و جاسوسان .
 • نادیده گرفتن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی.
 • فراموش کردن خاستگاه اجتماعى مشارکت مردمی.
 • عدم ثبات ، پیگیری و بشوخی گرفتن گفته های خودشان
 • عدم باورخود و قدسات کار و وظیفه محوله.
 • عدم داشتن کارشناس و عدم روانشناختی مردم و محل کار.
 • عدم شناخت و آگاهى از ماموریت خود.
 • تخلف نخبگان و افراد معروف(خواص)
 • تعارض هنجارها
 • فقر و تنگدستى
 • فقدان نظارت اجتماعى
 • عدم ارتباط مردم با یکدیگر
 • کشاندن مردم به بی‌تفاوتی در برابر قانون شکنی
 • عدم جلوگیری از اعمال قانون افراد خاص.
 • بدگمانی به دیگران
 • یاری نکردن حق
 • پیروی از افراد بی دانش و ناصالح
 • غفلت زدگی و غافل بودن مردم از حقایق و مسائل پیرامون
 • ضعف و سستی
 • بازگشت به روش‌های سنتی و منسوخ شده
 • بی‌توجهی به حقوق دیگران
 • اجرا نکردن قانون
 • بی‌تفاوتی افراد سالم ، پاک جامعه
 • بخل مدیران جزء مانند مدیران ساختمان و یا سلسله مراتب بالاتر.
 • نداشتن چشم انداز و آرمان مشترک.
 • درگیر کردن مردم و مالکین ( سرمایه گذاران) با یکدیگر.
 • نبودن ابزارها و مهارتهای مربوطه.
 • به کارگیری رفتار مناسب و پرخاشگری.
 • عدم مقیاس‌ها و فرآیندهای مورد نیاز
 • عدم ایجاد احساس برای تغییر رفتاری و یا استفاء دادن.
 • عدم تعامل و اشتراک‌گذاری چشم‌انداز به میزان لازم
 • نبود برنامه‌ریزی سیستماتیک و عدم ایجاد بردهای کوتاه‌مدت
 • اعلام پیروزی زودهنگام و یا دروغ های مکرر.
 • عدم تثبیت تغییر در فرهنگ سازمان
 • گمانهای بد و بدبینى هاى بى جا.

  عوامل پیشرفت در یک مجتمع مسکونی و یا جامعه کوچک

 • وحدت، همبستگی و هماهنگی مردم با یکدیگر.
 • تقویتهمبستگى اجتماعى
 • برخورداری از مدیر آگاه و لایق و بصیر.
 • تثبیت هیات مدیره و یا مدیریت با قدرت قانونی.
 • آموزش و آگاه سازی مردم از ساده ترین راه مانند رسانه های اجتماعی.
 • رعایت حقوق متقابل مدیر یا هیات مدیره و مردم.
 • جلوگیری از پرهیز ، اختلاف و تفرقهبین هیات مدیره و مجموعه.
 • امانت داری و حفظ اموال مردم.
 • سازندگی فرهنگی ، اجتماعیو سخت افزاری.
 • افزایش آگاهى فردى و جمعى.
 • استعداد یابی و دعوت افراد با استعداد و توانمند در امور.
 • استفاده از نخبگان و عقلاى مجموعه در امور مهم و اساسى.
 • آگاهی از سیتم های بروز ،قوانین و سایر هم ترازان.
 • آگاهی از برنامه ها و نقشه‌های افراد ناباب و به نویی بخطر انداز مجموعه .
 • شناخت و انجام مسئولیت و ماموریت اجتماعی.
 • استقامت ، پایداری و استمداد از مشارکین و مشترکین.
 • مهربانى و مدارا با مردم.
 • بسیج منابع .
 • خدمت صادقانه و بى منت با اثبات آن.
 • تلاش در آبادانى و امنیت اجتماعى.

 

Leave A Comment