روسا اغلب از جمله عوامل اصلي مي باشند كه باعث شده كاركنان شغل خود را دوست داشته باشند و يا آن را ترك كنند. همانگونه كه ژوان لويد(Joan Lloyd) مي نويسد يك رئيس مثل بند نافي مي باشد كه كاركنان را به سازمان پيوند مي دهد. اگر اين بند صدمه ديده باشد فرد نهايتا سازمان را تر ك خواهد كرد اگر شما از جمله كاركنان خوش شانسي هستيد كه رئيس خوبي داريد اين موضوع را كم اهميت قلمداد نكنيد. در ادامه ويژگيهاي يك رئيس خوب را ملاحظه مي كنيد.

1- بيان انتظارات به صورت شفاف

يك رئيس خوب از همان ابتدا با يك كارمند جديد درخصوص اولويتها و انتظارات خود صحبت مي كند. او درباره بازنگري عملكرد بحث نموده و بيان مي كندكه از نظر او يك عملكرد عالي چگونه عملكردي مي باشد.او از ابتدا جلسات و مباحثات منظمي را در خصوص تببين انتظارات برگزار مي كند. يك رئيس موثر به كاركنان خود نمي گويد كه كارها را چگونه بايد انجام دهند. او بيشتر درخصوص نتايج و دستاوردها صحبت مي كند و كاركنان را در خصوص جزئيات كار و انجام آن به روش مناسب، آزاد مي گذارد. انتظارات مي تواند به روشهاي مختلفي از قبيل طرح در جلسات رسمي بازنگري (مرور عملكرد) و يا درخلال يك گفتگوي غير رسمي (گپ دوستانه) درخصوص يك موضوع خاص مطرح شود.

2- مربيگري

يك رئيس خوب به پست خود از دو ديدگاه مربي و رهبر مي نگرد. وي همانند فردي است كه علاوه بر آموزش بازيكنان، تيم را از طريق يك الگو هدايت و رهبري مي نمايد. يك رئيس موثر فرض نمي كند كه كاركنان مي دانند كه چه كاري و چگونه بايد آن را انجام دهند. وي مثل يك مربي خوب بازيكنان خود را از كنار زمين صدا مي زند و گاهي اوقات كه بازيكنان تكنيكي را به خوبي فرا نمي گيرند وسوسه مي شود كه خود وارد زمين شده و بازي كند. يك رئيس عالي درمي يابد كه موفقيت در مربيگري در توانايي ايجاد يك تعادل مطلوب بين كنترل بيش از اندازه يا كمتر از اندازه نهفته است. حضور وي يك منبع كمك مي باشد اما نه تا اندازه اي كه عملكرد بازيكنان را تحت الشعاع قرار دهد.

3- ارائه بازخورد

بسياري از روسا تا زمان جلسه رسمي بازنگري عملكرد منتظر مي مانند تا پس از آن بازخوردهاي منفي به كاركنان خود بدهند. هنگامي كه اين موضوع اتفاق مي افتد كاركنان مدام از خود مي پرسند كه چرا رئيس اين موضوع را زودتر به من نگفت؟ من تلاش مي كردم كه تغيير كنم و يا كار را به روش متفاوتي انجام دهم. ارايه بازخورد در طي انجام كار رابطه اي مانند رابطه مربي – بازيكن را در كاركنان ايجاد مي كند. در اين حالت يك احساس گفتگو، رهبري و همكاري وجود دارد. درحالي كه انتظار تا جلسه بازنگري عملكرد حس محاكمه كننده- محاكمه شونده يا دادگاه-حكم را داشته و بازخورد منفي مانند تنبيه عمل مي كند.

4- قدرداني از تلاشها

كاركنان نياز دارند كه مورد تقدير واقع شوند. تحقيقات نشان مي دهد كه انسانها تلاش مي كنند كه مورد قدرداني واقع شوند و هرگز از آن دلزده نمي شوند. هيج چيز موثرتر از تقويت (بازخورد) مثبت نيست. يك رئيس موثر از اين موضوع آگاه است و كارهايي كه دوست دارد كاركنان انجام دهند را به ايشان يادآوري مي كند و اين جاي تعجب ندارد كه متعاقبا آن رفتارها را در كاركنان خود بيشتر مشاهده نمايد. اگر فردي يك روز شلوار آبي مي پوشد و كلي تعريف و تمجيد درباره آن مي شنود آن فرد آن شلوار را دوباره خواهد پوشيد. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه رفتار انساني يقينا پيچيده نيست.

5- استثنا قائل نشدن

براي كاركنان مهم است كه احساس برابري كرده و مشاركت يكساني را به عنوان عضو تيم داشته باشند .يك رئيس موثر محيطي مملو از انسجام، اعتماد و احترام ايجاد نموده كه مشوق بازخورد، نوآوري و خلاقيت است. در چنين محيطي استعدادهاي كاركنان شكوفا مي شود.

6- شناخت كاركنان

يك رئيس خوب در سلام كردن پيشقدم است. او براي كاركنان خود وقت كافي مي گذارد. مهم نيست كه او در حال انجام چه كاري است. وقتي كاركنان با او صحبت مي كنند او با تمام وجود به كاركنان توجه مي كند. يك رئيس موثر علاقه فردي ويژه اي به زندگي كاركنان خود دارد. او كنجكاوي نمي كند. وي سعي مي كند بيشتر ضمير درون كاركنان را بشناسد. رئيسي كه زندگي كاركنانش را درك مي كند به احتمال زياد با آنها همدلي نيز مي كند. براي مثال در موقع نياز با ساعت كاري منعطف موافقت مي كند. كاركناني كه احساس مي كنندكه رئيس آنها علاقمند است بداند كه آنها چه كساني هستند به كارشان بيشتر متعهد خواهند شد.

7- هر فرد را به عنوان يك استعداد منحصر بفرد ديدن

يك رئيس عالي كاركنان را زير نظر مي گيرد تا بداند آنها چه كاري را به بهترين نحو انجام مي دهند. او درباره اين امر كه آنها از انجام دادن چه بخشي از شغل خود بيشتر لذت مي برند با آنها صحبت مي كند. يك رئيس موثر براي ارتقا مهارتها و توانايي هاي كاركنان تلاش مي كند. يك رئيس موثر در موفقيت كاركنان خود سرمايه گذاري مي كند. او با آنها در خصوص اهدافشان صحبت مي كند و هر آنچه كه در توان دارد جهت كمك به كاركنان به منظور دستيابي به اهداف انجام مي دهد.

8- بي محابا كار كردن

يك رئيس موثر كاركنان خود را تشويق مي كند تا نگران اشتباهاتي كه در حين كار ممكن است رخ دهد، نباشند. ذهنيت يك رئيس موثر مشوق يادگيري است نه انتقال دادن ترس ناشي از ارتكاب اشتباه. امتحان كردن كارها و فعاليتهاي جديد و كنار گذاشتن محدوديتهاي فردي يك فرصت است. ترس مانع رشد مي شود. يك رئيس موثر از اشتباهات به عنوان ابزار يادگيري استفاده مي كند.

9- صادق و قابل اعتماد بودن

يك رئيس موثر، رك و رو راست ولي دقيق است. او ضرورت ارتباطات را درك مي كند و اگر مي بيند كه عملكرد رو به بدتر شدن است زياد منتظر نمي ماند تا درباره آن صحبت كند. دانش كاركنان تهديدي براي او به شمار نمي رود بلكه او آن را بيشتر تشويق مي كند.

10- رئيس خوب بودن امري اكتسابي است نه ذاتي

اين يك حقيقت است كه بعضي از روسا داراي استعداد طبيعي براي رهبري، ايجاد انگيزه و تحت تاثير قراردادن ديگران هستند. گفته مي شود بيشتر آنچه كه باعث مي شود يك فرد رهبر موثري باشد رفتارهاي آموخته شده هستند. بسياري از افراد داراي قابليتهاي ذاتي هستند كه مي تواند آنها را به يك رهبر عالي تبديل كند و مهم توسعه آن دسته از از قابليت هاست. يك رئيس خوب بندرت بدون بهبود مهارتهايش مي تواند خوب باقي بماند. خوب بودن مي تواند از طريق حضور در سمينارها و دوره هاي مديريتي، خواندن كتابها و انجام بسياري از خود ارزيابي ها حفظ شود.

نوشته  ولي الله رضايي

[avatar user=”capt” size=”thumbnail” align=”right” /]