اموزش دبیر هیات مدیره

اموزش دبیر هیات مدیره

دبیر هیات مدیره درحالی وظایف و مسئولیت هایی در قبال هیات مدیره، مدیران ارشد و سهامداران شرکت و یا ساکنین مجتمع های مسکونی اعم از یک ساختمان، برج و… دارد که می توان وظایف دبیر  هیات مدیره را به سه بخش تقسیم کرد:

۱-وظایف و مسئولیت های دبیر هیات مدیره در جلسات  هیات مدیره:

شامل سازمان دهی جلسات هیات مدیره، عمل به عنوان منشی هیات مدیره و جلسات کمیته های تخصصی آن، آماده سازی صورت جلسات هیات مدیره، بازبینی همه صورت جلسات به منظور اطمینان از یکنواختی و ثبات آنها، تناسب تصمیمات ثبت شده و اطمینان از اینکه تصمیمات مربوط به مدیریت به موقع توسط  هیات مدیره اتخاذ می شود،پیگیری مصوبات هیات مدیره تا حصول نتیجه ،کمک به ایجاد فضای سالم در هیات مدیره و در نهایت کمک به مدیرعامل به منظور اطمینان از اینکه همه وقایع  مهم توسط شرکت انجام می شود.

۲- وظایف و مسئولیت های دبیر  هیات مدیره در قبال سهامداران:

شامل اطمینان از برگزاری جلسات مجامع با توجه به قانون شرکت ها و اساسنامه شرکت،آماده سازی و انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی،آماده کردن مدیران برای پاسخ به پرسش های سهامداران و کمک به آنها برای بیان مسائل مهم شرکت و اطمینان از درستی و انطباق رای گیری ها با قانون شرکت ها و اساسنامه ،ثبت صورت جلسات مجامع ،آماده سازی گزارش سالانه، کمک به اعمال حقوق سهام داران و کمک به حل اختلافات .

۳- وظایف و مسئولیت های دبیر  هیات مدیره در برابر شرکت:شامل ارزیابی هیات مدیره،کنترل تضاد منافع ، اشنا سازی اعضای جدید هیات مدیره با شرکت،راهنمایی و حمایت از تک تک مدیران و اطمینان از انطباق و پیروی از قوانین و مقررات.

Avatar
بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با مرور این وب سایت، با خط مشی رازداری ما موافقت می کنید.
موافقم