کاپیتان
28 ژوئن

وظايف هيات مديره در اداره امور مجتمع هاي مسکونی

مجله مدیران دوراندیش- کاپیتان عبدالله حیدری زفره 09393092240 از آنجا كه هر اجتماعي اعم از خانواده بعنوان يك اجتماع كوچك و يا جامعه بعنوان يك اجتماع بزرگتر نيازمند مدير يا هیات مدیره ای براي اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهاي مشترك مجتمع هاي ساختماني ( آپارتمانها ) نيز اين ضرورت به وضوح احساس […]

کاپیتان
27 ژوئن

تصمیم‌گیری در مدیریت یک آپارتمان

مجله مدیران دوراندیش – کاپیتان عبدالله حیدری زفره  تصمیم‌گیری در دوراهی‌ها و موقعیت‌های دشوار تأثیری را که یک تصمیم‌ درست می‌تواند در سازمان یک آپارتمان و یا مدیریت یک مجتمع مسکونی داشته باشد هیچ‌وقت کوچک و دست کم نیست.زیرا همین مشکل ممکن است شما به مدتی طولانی در گیر مراجع قضایی و وجدانی نماید بنا […]