19 آوریل

چگونه در جلسات اداری سخنرانی کنیم؟

چگونه در جلسات اداری سخنرانی کنیم؟ در یک سازمان هوانوردی مدرن که من قبلا خدمت میکردم سیستم جلسات (بریف brief) بدین صورت بود که قبل از یک جلسه رسمی ،جلسه ای برگزار و اعلان می نمودند که در فلان تاریخ جلسه اصلی می باشد. پس از برگزاری جلسه موصوف هم یک جلسه بنام دی بریف […]

19 آوریل

نحوه سخنرانی در جلسات 

نحوه سخنرانی در جلسات  نحوه صحبت کردن شما در همه جا می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در زندگی حرفه ای ما داشته باشد. اگر فردی هستید که در جلسات اظهار نظر نمی کنید ممکن است متوجه نشوید که در اطراف چه می گذرد. در مقابل اگر فردی هستید که هیچ فرصتی را برای اظهار نظر کردن […]

19 آوریل

با چه کلامی یک سخنرانی را شروع کنیم؟

با چه کلامی یک سخنرانی را شروع کنیم؟ یافتن جملاتی برای شروع سخنرانی یکی از بزرگترین مشکلات برای کسانی است که قصد دارند یک ارائه ارزشمند داشته باشند  در این مورد  با هم این مهم را برسی و به موضوع  می پردازیم که چطور سخن خود را آغاز کنیم و از چه محتوایی استفاده کنم اما بسیاری […]