19 آوریل

نحوه سخنرانی در جلسات 

نحوه سخنرانی در جلسات  نحوه صحبت کردن شما در همه جا می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در زندگی حرفه ای ما داشته باشد. اگر فردی هستید که در جلسات اظهار نظر نمی کنید ممکن است متوجه نشوید که در اطراف چه می گذرد. در مقابل اگر فردی هستید که هیچ فرصتی را برای اظهار نظر کردن […]