23 نوامبر

سوالات متداول در زمینه امور ملکی

سوالات متداول در زمینه امور ملکی سند رسمی چیست ؟ در قانون مدنی سند رسمی عبارت است 1- از اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشد 2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد 3-اسنادی که نزد ساير مامورين رسمی تنظيم شده باشد مثل شناسنامه اما از نظر قانون ثبت اينطور […]

12 آوریل

هیات موسسان چیست؟

هیات موسس چیست؟ برای راه اندازی و تاسیس شرکت باید در ابتدا هیات موسسان ایجاد گردد. اما وظایف هیئت موسس چیست؟ در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت مجمع عمومی شرکت جلسه ای متشکل از سهامداران شرکت که اعضای مورد نظر جهت حضور در شرکت و همچنین تعداد رای های قابل قبول برای تصمیم […]