26 آوریل

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

برنامه ریزی و کنترل پروژه مقدمه  پروژه [project]در فارسی به معانی: “نقشه، طرح، لایحه، نیت، قصد، کارهای انجام شونده” شده است. قطعا همه ما در زندگی عادی خود دارای برنامه های خاصی که هرکدام دارای ازرشهای کم و زیاد می باشند هستیم.مانند نیازهای اولیه زندگی،خرید خودرو ،خرج و مخارج ، رسیدن به یک هدف ، […]

07 آوریل

هدف گذاری، برنامه ریزی در مدیریت

اولین قدم در مدیریت هدف گذاری، برنامه ریزی است برنامه ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدف های سازمان و پیش بینی و تدارک دقیق اقدامات و وسایلی است که آن هدفها را محقق می سازند. اقدامات و وسایل مذکور عبارتند از : پیش بینی روش ها ،زمان ،مکان ،منابع و افراد حاصل نهایی این فعالیتها […]

23 ژوئن

هدف از برنامه ريزي چيست؟

اهداف برنامه ريزي چيست؟ براي ارزيابي ميزان موفقيت مدير در سازمان بايد عملکرد مدير را با دو معيار اثر بخشي يعني توانايي انجام دادن کارهاي درست و کارآيي يعني توانايي انجام دادن کارها به صورت درست و مناسب که دو رکن اصلي برنامه ريزي هستند. پس اهميت برنامه ريزي در اين است که اگر سازماني […]