17 مه

نقد و انتقاد پذیری

نقد و انتقاد پذیری چه قدر با «انتقاد» همنشین می شوید؟ شاید برای خود شما پیش آمده و یا  از جانب اطرافیانتان شاهد بوده اید . دست کم در جوامع عمومی ، محل کار یا از طریق رسانه ها، افراد سرشناس و معروفی را دیده اید که در زمان پاسخ گویی به انتقاد دیگران عرصه […]

08 آوریل

مدیریت رفتاری

رفتـار سـازمـاني (رفتار فردي) نيروي انساني هر سازمان، عامل اصلي حيات آن سازمان است و از اين رو شناخت انسان براي مديريت اثربخش آن ضروري است. رفتار سازماني يا به عبارتي رفتارانساني در سازمان تلاشهاي نظام مند براي شناخت و درك رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق […]