کاپیتان
13 آوریل

رسالت زندگی در چیست؟

رسالت زندگی در چیست؟ حتماً تا حالا این سؤال رو شنیده اید که مأموریت ما در زندگی چیست ؟ فلسفه و رسالت زندگی در چه چیزهایی خلاصه میشود؟ آیا به آرزوهای خود فکر کرده اید؟ آیا تا بحال فکر بدی راجع به دیگران داشته اید که در آن افکار هنوز اتفاق نیفتاده با عذاب وجدان […]