عبدالله حیدری

  • 09 مه, 2020

مدیر وب سایت مجله مدیران دوراندیش

دارای برد تخصصی ارشد لول 9 موتورهای توبو شفت لاکمینگ امریکا از دانشکده هواپیمایی نزا

استاد،مدرس ،مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده و IT

دانش آموخته کارشناسی نرم افزار از دانشگاه آزاد

رئیس سابق دایره رایانه و فناوری اطلاعات دانشکده هواپیمایی نزا

رئیس سابق دایره رایانه و فناوری اطلاعات مرکز آموزش هواپیمایی نزا

رئیس سابق دایره رایانه و فناوری اطلاعات پایگاه چهارم هواپیمایی نزا(بزرگترین پایگاه هوانوردی بالگرد در خاورمیانه)

طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه در امنیت اطلاعات و داده ها

مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی و فناوری اطلاعات