بنام قادر بی همتا

مجله ای برای آموزش آداب معاشرت ،فرهنگ سازمانی ، مدیریت ، رهبری و سرپرستی
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

خدمت رسانی

براي مديران هيچ كاري مهمتر از بكارگيري و توسعه افراد
نيست. در پايان روز شما روي كاركنانتان حساب كرده ايد نه استراتژي ها.​

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

ارتباط قوی

رایجترین ابزار برای ارتباطات زبان گفتاری و زبان نوشتاری است و البته در زبان گفتاری حالات جسمانی و حرکات دست و تغییرات صدا و تن صدا در ارتباط موثر ا ست.​

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

تیمی منحصر بفرد

بهترين تشنگی در سازمان “تشنگی برای يادگيری” است، افراد اين سازمان بالنده، پيشرو و موفق عمل می کنند.

آماده خدمت به شما

جهان مدرن امروزه در تمامی امور زندگی حتی خانواده با برنامه ریزی و مدیرت توانسته به ناداشته ها و آرزوهای دست نیافتنی دست یابد. مدیریت و رهبری فقط مشروط به یک سازمان و یا سیستم اداری نیست تربیت و آموزش فرندان هم یک نوع مدیریت است و......

پیشرفت اولیه86%
بهبودهای متوسط98%
ترویج69%
کاپیتان عبدالله حیدری زفره

نگرش و انگیزه

یک فرد می تواند هزاران نگرش داشته باشد اما رفتار سازمانی روی تعداد محدودی از آنها که در ارتباط با شغل هستند ،

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی مطالعه‌ای آکادمیک در محیط های کاری است، که نشان می‌دهد افراد در کنش‌های درون و برون گروهی چگونه رفتار می‌کنند.

چشم انداز و برنامه ریزی

برنامه ريزي ترسيمی از گذشته براي تصميم­گيري در زمان حال براي انجام اقدامي در آينده مي­باشد.

تیم ما

کاپیتان رضا کلانتری

حامد حسینیان

سرهنگ رهبر

خدمات برتر ما

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مدیریت مجتمع مسکونی و تجاری

ما با بکارگیری قوانین و آیین نامه های اجرایی به شما کمک می کنیم

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

آداب معاشرت و فرهنگ اجتماعی

با نگارش آداب معاشرت و با استفاده از رهنمون های شما فعالیت می کنیم

مدیریت ، سرپرستی و رهبری تیم ها

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

مدیریت امری اکتسابی است پس با همدیگر تجربیات را به اشتراک می گذاریم

کاپیتان عبدالله حیدری زفره

فرهنگ و آداب اجتماعی

ما ملتی غنی و با فرعنگی کهن در این جهان پهناور هستیم و ارزش ان را با هیچ گوهر گرانبها نمی توانیم هم سنگ بشمار آوریم

با مرور این وب سایت، با قوانین و مقررات ما موافقت می کنید.
موافقم