توسعه

توسعه

توسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است. (فرهنگ لغات آکسفورد 2001 ) فرايندي کمي و کيفي است که در يک جامعه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، تکنولوژيکي و فرهنگي تأثير مي‌گذارد و سطوح مختلف زندگي را در برمي‌گيرد يا به تعبيري مي‌توان گفت توسعه فرايندي است که يک جامعه را از وضع روحي خاص به وضعي بهتر سوق مي‌دهد.

ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف توسعه بهبود کيفيت زندگي بشر است. توسعه خود به سه بخش توسعه‌ سياسي، اقتصادي و فرهنگي تقسيم مي‌شود.

عقلاني‌سازي ارکان يک نظام اجتماعي، بنيان توسعه را تشکيل مي‌دهد يعني پديده‌هاي پيراموني بر اساس معيارهاي عقلاني و زميني مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند.

Avatar
با مرور این وب سایت، با خط مشی رازداری ما موافقت می کنید.
موافقم