تامین و راه اندازی یک هیات مدیره کارآمد

تامین و راه اندازی یک هیات مدیره کارآمد

* بسترسازی و توسعه گفتمان علمی مدیریت یک هیات مدیره کارآمد

* علامت گذاری تحقیق نماینده نظام ومند و مسأله محور در محدودمدیریت و سرپرستی مجتمع های مسکونی

* نشر نظری موقعیت و دستاورهای تجربی -علمی – تحقیقات در مورد یک هیات مدیره کارآمد

* تلاش در مورد اصلاح نیازهای علمی و تخصصی دوستاران هیات های مدیره

* ارزیابی سطح بین المللی و مشاهده در حوزه مدیریت و هیات مدیره کارآمد

Avatar
بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با مرور این وب سایت، با خط مشی رازداری ما موافقت می کنید.
موافقم