18 مه

مذاکره چیست؟

مذاکره چیست؟ از روزگار کهن تاکنون انسانها بجهت رفع نیاز و یا رسیدن به خواسته و اهداف با یکدیگر گفتگو و

09 مه

درباره ما

درباره ما جهان مدرن امروزه در تمامی امور زندگی حتی خانواده با برنامه ریزی و مدیرت توانسته به ناداشته ها و

18 آوریل

آداب شرکت در جلسات

آداب شرکت در جلسات  شما به عنوان یک فرد حرفه ای باید بدانید که شرکت در جلسات کاری آداب مخصوص به

12 آوریل

هیات موسسان چیست؟

هیات موسس چیست؟ برای راه اندازی و تاسیس شرکت باید در ابتدا هیات موسسان ایجاد گردد. اما وظایف هیئت موسس چیست؟

GET TO KNOW US

OUR TEAM

OUR TEAM

عبدالله حیدری

مدیر سایت

مهندس محمد حسین حیدری

مهندسی تکنولوژی نرم افزار-مدیریت فروش در فروشگاهای زنجیره ای ها

آقای رهبر

جناب آقای رهبر

خیر،کارشناس ،محقق در امور مجتمع مسکونی

مهندس غلامرضا داوری

کارشناس ارشد جنرال مکانیک هوانوردی و موتورهای توربینی لاکمینک امریکا